Rent hav
Havet ger, och får tillbaka. Ett hållbart fiske och tillvaratagande av dess restprodukter ger
kommande generationer förutsättningar att kunna leva av denna fantastiska råvara.
Ren energi
Restprodukter från de lokala fiskeindustrierna återanvänds
och blir till värme, kyla och elekticitet, för nyttjande i samma industri.
Ren växtkraft
Ur restprodukterna kan biologiskt gödning i form av kväve, fosfor
och kalium utvinnas separat, till gagn för de bohuslänska åkrarna.
Ren miljö
Med högeffektiv rening av våra anläggningar bidrar vi till en renare miljö i både hav och luft jämfört med dagens branschstandard.
previous arrow
next arrow
Slider

Så här fungerar anläggningen

Vi omsätter fiskeindustrins avfall till ren energi och biologisk gödning för lokalt lantbruk, samtidigt som vi påtagligt reducerar skadliga utsläpp till hav och luft.

Sedan 2020-02-04 är Renahav, under kontroll av SMAK Certifiering, KRAV-certifierade för tillverkning av biogödsel.

Läs mer om vår konsument­produkt, Mäster Bengts växtnäring

Renahavs syfte och vision

Idé

Tanken bakom Renahav föddes i tron om att allt går att göra bättre. Inget samhälle, industri eller process är bättre än att det finns utrymme för förfining och förbättring. Redan högt ställda krav på kommuner och industri vad gäller utsläpp och rening, blir alltmer omfattande för att skydda människor, djur och miljön. Vi vill bidra till detta och samtidigt ge möjligheter för fortsatt utveckling och innovation.

Renahav är en mycket viktig kugge i den pågående utvecklingen av närområdet samtidigt som vi värnar miljöskyddet.

Miljö och energi

Renahavs vision är att orden miljö och energi skall kunna nämnas i samma mening utan att tankarna direkt förs till oåterkallelig förändring av naturresurser och omvärld. Genom att i varje steg ta till vara och återanvända de rester och resurser som är en del i och runt produktionen av sjömat återför Renahav stora delar av det som tidigare gått förlorat.

Lokal verklighet

Renahav kommer inom kort kunna vara en del av det nya lokala och regionala arbete som görs för att förbättra våra samhällen, genom att aktivt bidra med möjligheter till nya arbetstillfällen, energi, miljöfärbättringar, produkter och livskraft.

Global möjlighet

Anläggningar som Renahav med tillhörande produktion kan uppföras eller kopplas på runt om i världen.
Vi måsta alla bara bestämma oss för att vi vill göra skillnad och tänka i nya banor och utnyttja den teknikutveckling som nu sker med stora språng.

Anläggningen

Renahav är dessutom en del av en större anläggning som skall producera i första hand lax och alger. Restprodukterna i denna process kommer inte anses som avfall, utan spela en mycket viktig roll i produktionen av bland annat energi, växtkraft och läkemedel.

Vision

Renahavs vision är en symbios där alla delar i produktionen tas tillvara i en cirkulär ekonomi från ax till limpa och där resterna från denna produktion liknas vid betydelsefulla byggstenar i fortsatt förädling och utveckling.

FNs globala mål för hållbar utveckling
och Renahavs anläggning

Renahav står bakom och arbetar aktivt i linje med de 17 globala mål som United Nations Development Programme (UNDP) tagit fram tillsammans med världens ledare runt en hållbar utveckling.
Globala målen (extern länk)

Som ett led i detta är vi mycket stolta att tillkännage att Renahav som ett av få bolag blev inbjudna av Svenska Regeringen att representera svenska initiativ och inovationer i FN under The Ocean Conference 5-9 juni 2017.
Ocenan Conference (extern länk)

Mer om Renahav

1 week ago

Renahav
Hej! Bengt undrar hur ni valt att använda den växtnäring ni hämtat under påsken. Lite före-, under- och efterbilder vore trevligt. Eller hur!Dela med er är ni snälla. Hjälp oss att hjälpa er med en grönskande trädgård. #mästerbengt #växtnäring ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Renahav
Nu kan alla trädgårdsintresserade i Sotenäs köpa med sig Krav-godkänd biogödning från vår tankstation på Klevs Gård. Du köper en dunk hos oss eller tar med dig en egen och betalningen sker enkelt med Swish. #renahav #mästerbengts #biogödsel #krav #klevsgård ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Renahav
Hej!Renahav förvandlar rester från lokal livsmedelsindustri och matavfall till en ren naturresurs i form av ett KRAV-godkänt biogödsel. Samtidigt skapas det energi som återanvänds i produktionen. Nu kan även du bli en del av kretsloppet och odla din trädgård ekologiskt. Klevs gård har redan beslutat sig för att driva ett hållbart jordbruk, och med biogödsel från oss på Renahav kan de odla ekologiskt. Det kan du göra också.Under förra året genomförde vi en mindre studie tillsammans med lokala odlingsentusiaster som använde vår växtnäring i hushållsnära odling med stor framgång. Tomater, rabarber, chili och jordgubbar växte så det knakade, och med fullt ut jämförbara resultat som de kommersiella produkter som de är vana att använda. Under våren och sommaren 2021 kommer vi därför att erbjuda allmänheten möjligheten att ta del av vår växtnäring, genom att placera ut behållare med självservice. Vid dessa behållare fyller du på dina egna kärl/dunkar med växtnäring och betalar enkelt med SWISH.Har du ingen egen lämplig behållare så kan du köpa på plats.Vi är ju så klar mycket nyfikna på vad just du odlar med Renahavs växtnäring och skulle uppskatta om du delade med dig till oss och andra odlare via våra kanaler på Facebook och Instagram.Till att börja med hittar du våra behållare med självservice på Klevs Gård (se Google länk)goo.gl/maps/yjyUBhraF6xtErj47 Introduktionspris:10kr/litern (ink. Moms) betala med SWISH till nummer 1235980487Med 2,7 L-dunk: +30kr (ink. Moms)Med 10 L-dunk: +50kr (ink. Moms)Går även fint att fylla egen dunk/behållare.Önskas kvitto sänd en e-post med ditt datum för köp och mobiltelefonnummer till ekonomi@renahav.se Användning:Växtnäringen är endast avsedd för utomhusbruk då kan färga av sig och inte är luktfri.Beräkningar visar att 300ml av vår gödning till 10liter vatten per kvadratmeter och vecka, är en lämplig mängd för de flesta grödor. Vi tar tacksamt emot dina personliga erfarenheter.Välkomna till Klevs Gård i Påsk från kl 12:00 imorgon på skärtorsdagen. Hälsningar/Bengt ... See MoreSee Less
View on Facebook

Informationsmaterial

Renahav folder A5, 2013-08-27
Renahav rollup, 2014-09-03
Renahav folder m65, 2015-03-26
Presentation – Kungshamn, 2015-05-14
Renahav ger minskade utsläpp

Partners

Projekteringen av Renahavs anläggning har kunnat genomföras med stöd från följande parter: